Dziękujemy za zgłoszenie!

Dziękujemy za zgłoszenie szkoły
do programu Dove Self-Esteem.

Skontaktujemy się z wybraną szkołą z prośbą o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Ty też możesz zachęcić szkołę do rejestracji – przekaż informację wychowawcy lub dyrektorowi.

Patronat medialny programu