Ankieta ewaluacyjna

?????

  Nazwa szkoły

  Adres szkoły (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)

  Imię i nazwisko koordynatora

  Adres e-mail koordynatora

  Prosimy o zaznaczenie, skąd dowiedzieliście się Państwo o rekrutacji do 5. edycji programu DSEP?

  Czy forma zgłaszania się do programu (formularz) była intuicyjna i wygodna?

  Czy forma i treść materiałów były dla Państwa wystarczające do przeprowadzenia lekcji?

  Czy chcieliby Państwo znaleźć w scenariuszach przeprowadzenia lekcji dla nauczyciela dodatkowe materiały, a jeśli tak to jakiego typu?

  Proszę wpisać własne sugestie

  Czy realizowaliście Państwo program zgodnie z zaproponowanymi scenariuszami lekcji?

  W jakim stopniu i zakresie korzystali Państwo ze scenariuszy?

  Czy korzystali Państwo ze wszystkich materiałów dostępnych w programie DSEP (scenariusz lekcji dla nauczyciela, prezentacje, karty pracy uczniów)?

  Proszę wskazać z czego Państwo nie korzystali i z jakiego powodu?

  Czy forma i treść materiałów była dla uczniów atrakcyjna?

  W jakim stopniu uczniowie zainteresowani byli tematyką przeprowadzanych lekcji?

  Co najbardziej angażowało uczniów?

  Czy udało się Państwu przeprowadzić wszystkie 6 lekcji tematycznych?

  Proszę podać jakie lekcje i w jakich klasach udało się Państwu zrealizować:

  Lekcja 1

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Lekcja 2

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Lekcja 3

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Lekcja 4

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Lekcja 5

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Lekcja 6

  Klasy:

  Liczba uczniów:

  Czy uczniowie korzystali z kart pracy ucznia i wypełniali ćwiczenia w nich zawarte?

  Prosimy o informację, z jakiego powodu uczniowie nie korzystali z kart pracy ucznia.

  Czy mają Państwo sugestie, o jakie zagadnienia program DSEP powinien rozszerzyć zakres lekcji lub wprowadzić nową? Jakie dodatkowe tematy chcieliby Państwo poruszyć z uczniami?

  Czy jest coś, czym Państwo chcieliby się z nami podzielić w celu usprawnienia programu?

  Patronat medialny programu