Rejestracja szkół podstawowych do V edycji programu Dove Self-Esteem - Budowanie pozytywnej samooceny zakończyła się.

Witaj w Programie
Dove Self-Esteem skierowanym do szkół podstawowych (klas 4-8)

Od 2004 Dove, w ramach projektu Self-Esteem, podejmuje działania mające rozwiązać problem niskiej samooceny i negatywnego postrzegania swojego ciała u nastolatków. Pomagamy kolejnym pokoleniom budować pozytywną relację ze swoim ciałem, aby obawy i lęki związane z wyglądem nie były barierą do tego, by w pełni wykorzystywać swój potencjał. 

Program Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny realizowany jest w Polsce od 2018 roku. Do tej pory udało się nam wyedukować ponad 250 tysięcy nastolatków! Projekt realizowany jest w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności siebie nastolatków.

Wyedukowaliśmy
już ponad
250 tysięcy
polskich
nastolatków!

Dove i Młode Głowy łączą siły, aby zadbać o zdrowie psychiczne nastolatków!

Dove (Dove Self-Esteem) i Fundacja UNAWEZA (MŁODE GŁOWY) połączyły siły, by wspierać młodzież w budowaniu poczucia własnej wartości oraz dostarczać nauczycielom narzędzi do pracy z młodymi ludźmi. W ramach współpracy powstała dodatkowa lekcja warsztatowa o odporności psychicznej przygotowana przez psycholożki: Joannę Flis (MŁODE GŁOWY) i Małgorzatę Ohme (Dove Self-Esteem). 

Celem lekcji jest zwiększanie wiedzy osób uczniowskich na temat odporności psychicznej. Materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne i składają się ze scenariusza przeprowadzenia lekcji dla nauczyciela, kart pracy dla ucznia oraz prezentacji.

Odporność psychiczna 
Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się:

 • czym jest odporność psychiczna i jak ją wzmacniać,
 • jak pomagać innym budować ich odporność psychiczną.

Lekcje warsztatowe

Lekcje warsztatowe w V edycji programu Dove Self-Esteem zawierały: 

Scenariusz przeprowadzenia lekcji dla nauczyciela

Karty Pracy dla ucznia

Prezentację

Autorskie materiały edukacyjne przygotowane na potrzeby programu
Dove Self-Esteem przez psycholożkę Małgorzatę Ohme.

Lekcja 1

Piękno człowieka

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • nauczą się dostrzegać piękno w sobie i w drugim człowieku,
 • zrozumieją, że jest wiele rodzajów piękna,
 • dowiedzą się, że piękno, to nie tylko wygląd, ale także charakter, pasje i cechy,
 • nauczą się wrażliwości, życzliwości oraz troski o siebie i drugiego człowieka.

Lekcja 2

Praca nad samooceną

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • dowiedzą się, czym jest samoocena i co na nią wpływa,
 • nauczą się definiowania własnych mocnych stron oraz pozytywnego myślenia o sobie,
 • zrozumieją, jak dbać o odpowiednią samoocenę, która sprzyja samoakceptacji i rozwojowi własnych umiejętności.

Lekcja 3

Słowo ma moc

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • nauczą się zasad budowania relacji z innymi oraz jasnego komunikowania się, by uniknąć nieporozumień i konfliktów,
 • dowiedzą się, czym jest motywacja, a czym negatywna ocena, która obniża pewność siebie,
 • zrozumieją, czym jest konfrontowanie się z innymi w zakresie umiejętności czy wyglądu,
 • nauczą się, jak radzić sobie z porównywaniem się do innych osób i rozpoznawać emocje, jakie się wtedy pojawiają.

Lekcja 4

Moje ciało

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • dowiedzą się, że każde ciało jest piękne, mimo że różnimy się od siebie,
 • nauczą się dbać o własne ciało,
 • zrozumieją, jak zmienia się ciało podczas dojrzewania,
 • nauczą się kształtować pozytywny obraz samego siebie.

Lekcja 5

Jesteś wyjątkowa/-y!

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • nauczą się doceniać samego siebie,
 • dowiedzą się, jak identyfikować swoje mocne strony,
 • dowiedzą się, jak rozwijać swoje umiejętności i kompetencje,
 • nauczą się budować poczucie własnej wartości.

Lekcja 6

Toksyczne treści

Podczas tej lekcji uczniowie:

 • nauczą się, jak rozpoznawać toksyczne treści w internecie, w tym w mediach społecznościowych,
 • dowiedzą się, jak te treści wpływają na ich samoocenę,
 • nauczą się, jak radzić sobie z emocjami, których doświadczają po kontakcie z takimi treściami,
 • zrozumieją, że nasza samoocena nie zależy od opinii innych osób i że to my sami kształtujemy pozytywne myślenie o sobie i pewność siebie.
Webinar
Jak budować pozytywną samoocenę uczniów i uczennic?
Negatywne postrzeganie własnego ciała a relacje rówieśnicze i wyniki w nauce.

Korzystaj z naszych materiałów w rozmowach o akceptacji swojego ciała z młodymi ludźmi i wspieraj ich w budowaniu poczucia własnej wartości.

Patronat medialny programu